Debatindlæg

Uklare mål

Fyens Stiftstidende 15/5-2014

Årets målsætninger for Odenses skoler er blevet fastlagt. Børn- Ungeudvalget i Odense tog tirsdag stilling til dette års målsætninger for Børn- Ungeforvaltningen og dermed også målsætningerne for Odenses skoler. Skolelederne på byens skoler bliver målt af forvaltningen i deres evne til at opfylde målene, og mine 11 år i skolebestyrelse har vist, at skolelederne i udpræget grad tilrettelægger skolens drift og undervisning med udgangspunkt i disse målsætninger. Målsætningerne har dermed meget stor indflydelse på den skolehverdag vores børn møder.

Desværre er forvaltningens fokus på vores børns faglige indlæring meget mangelfuldt. Alene ét ud af fem mål omhandler konkret faglighed, og målet er reduceret til et minimumniveau i form af regeringens karakterkrav for de nationale test i dansk og matematik. Det er ikke tilfredsstillende. Vi skal i Odense have en langt højere fokus på konkrete karaktermålsætninger for både de nationale test og folkeskolens afgangseksamen, og ikke blot læne os op ad en minimumsmålsætning. Vi skal ikke have berøringsangst for øget fokus på karakterer, for hvad er der galt med at interessere sig for, at vores børn er gode til at læse og skrive?

Vi skal reducere antallet af bløde målsætninger såsom ”Progression i børn- og ungegruppers udvikling, læring og trivsel”, hvor målbarheden er vanskelig, og skærpe fokus på konkrete faglige målsætninger. Vores skoler skal udvikle og forbedre vores børns faglige viden i forhold til det nuværende niveau, og ikke blot være tilfredse med status-quo. Forbedring opnår vi kun ved at fastsætte målsætninger, der sammenligner os med de øvrige skoler i landet i både dansk og matematik, men bestemt også i fag som engelsk og fysik.

Odense Kommune skal på skoleområdet tage skeen over i den anden hånd. Vi har i alt for mange år opstillet bløde ukonkrete målsætninger, hvor fokus har været på processen i undervisningen frem for det konkrete udbytte. Samtidig har der været en tendens til, at nye undervisn¬ingsformer pr. definition har været bedre og mere interessante end tidligere gennemprøvede undervisn¬ingsformer, med den konsekvens, at mange elever ikke har fået det maksimale udbytte af undervisningen.

Kritikere af et skærpet karakterfokus vil måske sige, at høje karakterer opnås gennem god trivsel og sunde fællesskaber. Og til dem vil jeg sige: Jeg er helt enig, men vi skal starte et andet sted end i dag! Et skærpet fokus på konkrete karakterniveauer vil betyde, at lærere og ledere naturligt vil fokusere på trivsel og fællesskaber som et af midlerne, men samtidig holde en klar fokus på det ypperste mål for enhver skole: At vores børn opnår en høj faglig viden til brug i deres videre færd gennem livet. Jeg vil opfordre til, at Børn- Ungeafdelingen får justeret og skærpet skolernes målsætninger for 2014, og dermed starter en proces op hen mod øget faglighed og højere vidensniveau hos vores børn.

Tommy Hummelmose
Konservativ byrådssuppleant og selvstændig erhvervsdrivende

Anker Boyes ufejlbarlighed

Fyens Stiftstidende 1. april 2014

Lukningen og ombygningen af Thomas B. Thriges gade nærmer sig, og jeg tror, at de fleste af os er lidt nervøse for, at det enorme projekt ikke tilgodeser bilisterne i tilstrækkelig høj grad. Én ting er at vi skal leve med trafikkaos i byggeperioden, men bliver projektet udformet på en uhensigtsmæssig måde, hvor der ikke tages tilstrækkeligt højde for trafikken efterfølgende – ja, så må Anker Boye tage ansvaret.

At Anker må tage det fulde ansvar for et trafikalt sammenbrud står over enhver tvivl: De borgerlige partier med Konservatives Steen Møller i spidsen har stillet forslag om, at det skal undersøges hvorvidt det nuværende projekt i tilstrækkeligt omfang kan afvikle den kommende trafik. Vi står altså i en situation, hvor den borgerlige side i byrådet er klar til at indgå i en dialog om en fælles vejløsning, men en stædig Anker siger ”nej” til en undersøgelse.

At sige ”nej” til at undersøge behovet for en reel gennemkørselsmulighed under Thomas B. Thriges gade virker absurd. Hvad er Anker bange for? Kæmper han slet ikke for Odense? Er han bange for at åbne en Pandoras Æske, hvor projektet får fingeraftryk af andre end ham selv? Vi så hvordan han fik kørt den radikale Susanne Ursula Larsen helt ud i mørket ved at overbevise hende om, at hun ikke måtte stemme ”ja” til det konservative forslag om en trafikundersøgelse. Er det en politiker der arbejder for Odenses bedste – nej!

Jeg er ikke i tvivl om, at den lange byggeperiode bliver en prøvelse for os alle. Det tror jeg, at de fleste af os er klar til at gennemleve, hvis vi har vished om at der efterfølgende er etableret en langtidsholdbar løsning. Der er dog en risiko for, at trafikken ikke kan afvikles effektivt med den nuværende løsning. Denne risiko lukker Anker Boye øjnene for. Hvis en undersøgelse viser behovet for lidt mere ”hul” igennem, kan vi stadig nå at lave en gennemkørselsløsning som det er sket ved Bruuns Galleri i Århus eller Fields i København. Her afvikles trafikken via en reel gennemkørsel igennem et p-anlæg. Men nej, stædige Anker vil ikke!

Anker Boye har med denne helt uforståelige stejle holdning formået at gøre det spændende byudviklingsprojekt til et russisk roulette-spil, hvor han gambler med hele centrums fremtid. Mon ikke dette er den sidste periode i Odense med Socialdemokraterne og Anker ved magten? Det tror jeg – frem for at få undersøgt mulighederne til bunds og forsøge at samle byrådet, vælger Anker at fokusere på egen ufejlbarlighed. Det er ikke hvad Odense har behov for, og jeg vil opfordre Anker Boye til at tage arbejdshandskerne på, smide ufejlbarligheden overbord, og arbejde sig frem til et stykke politisk håndværk, der samler Odense om TBT projektet.

Tommy Hummelmose
Konservativ byrådssuppleant og selvstændig erhvervsdrivende

Goldman Sachs og os

Fyens Stiftstidende 13. februar 2014

Det danskbaserede energiselskab Dong Energy mangler penge til investeringer i grøn energi, og investeringsbanken Goldman Sachs har sagt “ja” til at låne Dong de fornødne milliarder.Årsagen til Goldman Sachs’ interesse er simpel: De ser gode muligheder for, at deres investering over en årrække bliver mere værd. Den siddende regering har derfor forhandlet en aftale på plads, hvor Dong sælger 19 pct. af aktierne til Goldman Sachs.

Flere forskellige investorer har været i spil, herunder danske pensionsselskaber, men aftalen med Goldman Sachs var det bedste tilbud, vi som danskere kunne få.Aftalen har rejst modstand i befolkningen mod at indgå et samarbejde med dem, som mange betragter som griske pengemænd, der blot vil stjæle det danske arvesølv og sælge det til højestbydende. Men hvorfor er vi nervøse for en aftale med Goldman Sachs? Hvorfor lægger vi stor afstand til en investeringsbank, der historisk set har været endda meget dygtige til at skabe merværdi i deres investeringer?

Baggrund: De fleste danskere har en pensionsopsparing, der delvist investeres i aktier. Nogen har også lidt ekstra på kistebunden, som ofte investeres i en investeringsforening gennem en af de store danske banker. Kravet til investeringsforeningen er, at vi vil se så stor en forrentning af vores penge, som det er muligt. Stiger kurserne, og måske 5-10 pct. i årlig tilvækst, har det været et rigtig godt år, og vi glæder os over den årlige opgørelse fra vores pensionsselskab.

De færreste af os laver en detaljeret gennemgang af pensionsselskabets eller investeringsforeningens strategi. Er forrentningen høj, er vi tilfredse. Men graver vi os lidt ned i, hvordan pensions- og investeringsselskaber sikrer den høje forrentning, vil det fremgå, at det ikke alene er et par dygtige danske investorer med god sans for markedsudviklingen, der sidder og køber og sælger. Det er derimod også en lang række af internationale samarbejdspartnere, der administrerer vores penge, hvor Goldman Sachs er en af de allerstørste. At Goldman Sachs er efterspurgt af danske pensions- og investeringsselskaber som en stabil samarbejdspartner har én eneste forklaring: De er dygtige til at skabe merværdi i deres investeringer og dermed til at sikre os høje afkast – og vi elsker Goldman Sachs for det, selvom vi måske ikke lige ved det.
Aftalen mellem den danske stat, der ejer Dong, og Goldman Sachs har derfor gode perspektiver.

Staten – du og jeg – sælger 19 pct. af aktierne i Dong til et selskab, der alene vil fokusere på at øge værdien i selskabet. Intet andet mål er for øje. Lykkes det Goldman Sachs at øge værdien af Dongs aktier, vil det betyde, at de resterende 81 pct. af aktierne også øges i værdi til glæde for os alle. Sidegevinsten, om man vil, er, at vi samtidig kan gennemføre den storstilede omstilling til grøn energi, som et flertal i Folketinget står sammen om. Lad os derfor tage positivt imod den nye investor, og lade Dong og Goldman Sachs fokusere på, hvordan de kan øge værdien af vores store danske energiselskab.

Radikal (af)magt

Fyens Stiftstidende lørdag den 11. januar 2014

Den nye radikale rådmand i Odense Susanne Ursula Larsen fik i denne uge en af de politiske chancer, man kun får én af i livet. Magten lå lige foran Susanne, men hun turde ikke gribe ud efter den. Frygten og den politiske virkelighed for De Radikale kom tirsdag susende ind af døren til Økonomiudvalget på rådhuset, hvor partierne var samlet for at drøfte mulighederne for at komme tilbage på et fælles politisk spor for omlægningen af Thomas B. Thriges Gade.

Susanne Ursula havde under valgkampen flere gange proklameret, at hun ville være garant for, at der efter valget blev søgt efter en fælles løsning af gadeomlægningen, som alle partier kunne tilslutte sig. Med andre ord havde Susanne og Radikale sat sig selv i centrum, som personen og partiet der kunne indgå brede aftaler og finde løsninger.

Det, der kom ind af døren til første møde i det nye Økonomiudvalg, var et forslag fra Konservative om, at det bliver undersøgt, hvilke muligheder der er for øget trafikmængde under den kommende Thriges gade. Forslaget kunne være dør-åbneren til en bred aftale omkring TBT, hvor tvivlere, modstandere og fortalere kunne mødes og i fællesskab arbejde for trafikomlægningerne. Forslaget blev nedstemt af et flertal, hvor Susanne Ursula var det afgørende mandat!

Ikke alene havde Susanne i løbet af valgkampen kørt sig selv i stilling som den midtsøgende politiker – Nej, nu fik hun også foræret hendes livs chance til at vise overfor hele Odense, at hun kunne gennemføre, hvad hun lovede, og at hun og Radikale ville være garant for fremadrettet at sikre brede politiske aftaler til gavn for byen.

Med andre ord: Magten blev lagt på bordet foran Susanne, og alt hvad hun skulle gøre, var at gribe ud efter den! Men hun lod den ligge på bordet. Hun turde ikke tage den – modet svigtede i det afgørende øjeblik. Måske var hun nervøs for Anker Boyes reaktion, måske var magten skræmmende, som den pludselig lå dér – vi ved det ikke. Men nu har magt aldrig været noget man får – det er noget man tager!

Tilbage står et noget forhutlet billede af Susanne Ursula Larsen, som politikeren der alligevel ikke havde modet til at gennemføre, hvad der blev lovet, trods dét at muligheden blev serveret på et sølvfad. Tilbage står også spørgsmålet, om De Radikale overhovedet har kræfterne til at håndtere den politiske magt, de er blevet udstyret med af vælgerne.

Magten var for skræmmende, og frem for at tage magten risikerer Susanne nu at blive taget af den!

Tommy Hummelmose
Konservativ byrådssuppleant og selvstændig erhvervsdrivende

Vi skal i top 10

Fyens Stiftstidende 6. november 2013

Byrådet skal opstille konkrete mål for jobskabelse. Konservative foreslår fire målsætninger, der skal sikre det nødvendige fokus på det, der netop nu er Odenses største udfordring, nemlig at få skabt private arbejdspladser. Høj arbejdsløshed giver større udgifter til kommunen og færre indtægter – penge der i stedet kunne bruges på velfærd og service for børn, unge og ældre.

Byrådet skal forpligtes til at arbejde langt mere målrettet for nedbringelse af arbejdsløsheden. Det kræver en fokuseret indsats, hvor resultaterne løbende følges, og hvor vi sikrer, at de nødvendige tiltag sættes i gang for at fastholde målene.

Erhvervsvilkår: Odense skal være i top 10 indenfor fem år i alle undersøgelser, der måler på erhvervsklimaet i landets kommuner. Odense har bevæget sig opad i både DI’s erhvervsklimaundersøgelse og andre tilsvarende undersøgelser, men vi skal videre. Virksomhederne skal have optimale arbejdsvilkår, og Odense skal skille sig positivt ud fra de øvrige større byer. Virksomhederne skal bydes velkommen og straks møde en stor erhvervsvenlighed. Smidig sagsbehandling og 24-timers svarservice på al erhvervsservice og én indgang til kommunen skal reelt etableres.

Iværksætteri: Byrådet skal opstille konkrete mål for start af nye virksomheder. Mange unge mennesker under uddannelse går med en lille iværksætter i maven. Denne virketrang skal Odense Kommune udnytte til at skabe nye arbejdspladser og motiverede erhvervsledere. Vi vil skabe rammerne for start af flere nye iværksættervirksomheder blandt andet gennem integreret undervisning i iværksætteri i folkeskolen og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, ikke mindst Syddansk Universitet.

Tiltrækning af virksomheder: Odense skal tiltrække 25 virksomheder om året. Med etableringen af Invest in Odense, som er en af business task forcens anbefalinger, får kommunen samlet indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og investeringer til kommunen. Det skal afspejles i et ambitiøst mål.

Erhvervsudgifter: Dækningsafgiften skal væk. Vi skal sikre, at virksomhederne har flest muligt penge til at investere i nye arbejdspladser. Byrådet har fjernet byggesagsgebyret, der var en skat på at investere i det nybyggeri, vi har så hårdt brug for, og dækningsafgiften sænkes hvert år. Vi vil videre ad den vej og foreslår, at vi forpligter byrådet til helt at fjerne dækningsafgiften (ekstra ejendomsskat for virksomheder) senest i 2018. Samtidig vil vi have alle erhvervsrettede afgifter gennemgået med det formål at nedsætte eller fjerne dem.

Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de mange arbejdsløse odenseanere og alle de, der bliver ramt af de årlige besparelser i Odense Kommune, hvis ikke jobskabelse står øverst på det nye byråds dagsorden.

Boye har mistet grebet

Fyens Stiftstidende 27. oktober 2013

KV13: Anker Boye demonstrerede torsdag på tv, at han har mistet grebet om ledelsen af Odense Kommune. Anker og rådmand Brian Dybro tonede frem på TV2/Fyn med den besked, at de ikke kunne gennemføre de planlagte besparelser, som de fire uger tidligere havde besluttet i Odenses budget for 2014.

Konservative har fra starten af budgetforhandlingerne spurgt ind til, hvorvidt Brian Dybro og Anker havde overblik og kontrol over konsekvenserne af besparelserne. I går viste det sig så, at de ikke havde sikret denne kontrol. Årsagen til konservatives kritiske spørgsmål var, at den politiske ledelse for de øvrige forvaltninger, hvor SF ikke har ledelsen, har gennemgået tilsvarende svære besparelser. Besparelser som hidtil ikke var magtet gennemført af Brian Dybro. Det stod derfor klart for konservative, at der for at gennemføre de planlagte besparelser, var behov for en professionel ledelse af både Børn- og Ungeforvaltningen og borgmesterkontoret.

Denne ledelsesopgave har Anker Boye og Brian Dybro ikke formået at løftet, og tilbage står billedet af en udygtig borgmester og en uerfaren rådmand, der har mistet ledelsesgrebet og tilmed udstillet det på tv for Odenses borgere.

Venstres hokus-pokus lukning

Fyens Stiftstidende 19. oktober 2013

KV13: Konservatives holdning er klar: Thriges Gade bliver ikke lukket.
Venstre i Odense har sat fuld fart på den politiske spin-maskine: “Vi vil forhindre en lukning af TBT- gaden” og “Stop lukningen ..” skriver de i valgprogram og råber det på gadehjørnerne.
Som konservativ byrådskandidat spørger jeg bare: Hvilken lukning? Gaden bliver ikke lukket.
Den reelle forskel mellem Venstre og Konservative i spørgsmålet om Th. B. Thriges Gade kan ses i skemaet.
Så hvor efterlader det os, når vi renser for Venstres politisk spin og hokus-pokus lukning: Venstre ønsker biler over jorden – Konservative ønsker biler under jorden.
Det er dit valg.
Thomas B. Thrigesgade - Valget er dit

Højere skatter eller flere job?

”Baglandet” Fyens Stiftstidende 6. september 2013

Regeringen står over for et meget konkret valg: En aftale med Enhedslisten betyder højere skatter og større byrder på erhvervslivet. En aftale med blå blok betyder lavere skatter og færre byrder til erhvervslivet.
Jeg er ikke i tvivl om, hvad der vil skabe flest arbejdspladser i landet.
Det er efterhånden meget tydeligt for os alle, at kampen om arbejdspladser og velfærd i større og større grad er en kamp mod landene omkring os, hvor prisniveauet er langt lavere end i Danmark.
Skal vi fortsat have penge i statskassen til velfærd, skal vi have lavere skatter, mere frihed og færre byrder.
“Nej tak” til flere såkaldte, røde fingeraftryk.
En aftale med blå blok vil være en garanti for, at der fokuseres på vores alt overskyggende udfordring: Vi skal skabe flere arbejdspladser i Danmark.

Praktik måske vejen til job

Fyens Stiftstidende 28. juli 2013

Praktik: De sidste par dage er jeg i Fyens Stiftstidende (FS) blevet citeret om mine holdninger til ulønnet praktik for studerende. FS bragte torsdag en artikel, hvor jeg ikke kan genkende beskrivelsen af mine udtalelser. Artiklen er skrevet på en måde, hvor min holdning til ulønnet praktik ikke klart fremgår.

En af Odense Kommunes store udfordringer er, at ud af de 25.000 unge mennesker, der lige nu er i gang med en videregående uddannelse, forlader størstedelen Odense efter endt uddannelse. Denne flugt skyldes først og fremmest, at der ikke er job til dem. Det er derfor vores pligt at søge løsninger, hvor erhvervslivet bliver bundet tættere sammen med de studerende, for derigennem at skabe nye udfordrende jobmuligheder, skatteindtægter, liv og kultur i Odense.

Ulønnede praktikjob af nogle måneders varighed er en god måde at skabe kontakt mellem studerende og virksomheder. Mange studerende har ikke haft et erhvervsjob, der er rettet mod deres igangværende uddannelse og søger muligheden for at styrke deres praktiske erfaring samt deres netværk til virksomhederne.

Samtidig har mange virksomheder ikke i tilstrækkelig grad øjnene åbne for de udviklingsmuligheder, ansættelse af en medarbejder med en videregående uddannelse giver.

Ulønnet praktik af nogle måneders varighed, fx under sidste semesters forløb eller umiddelbart efter uddannelsens afslutning, kan være præcis dét, der skal til, for at virksomheden kan se fordelen ved en fastansættelse. Forhører man sig hos de studerende, er interessen for ulønnet praktikjob høj, da de ser det som en genvej til en god erhvervskontakt. Alternativet er ofte, at virksomheden ikke gør noget som helst, da fastansættelse af en ny medarbejder måske er for stort et skridt.

Jeg vil som byrådskandidat kæmpe for, at vi gennemsøger enhver mulighed for at fastholde vores studerende i Odense efter endt uddannelse. Også selvom det kan betyde, at man får lidt knubs i FS. Vi har et kæmpe ansvar at løfte for vores studerende.

Flere unge i job

Interview til Fyens Stiftstidende 24. juli 2013 vedr. forbedring af studerendes mulighed for job efter endt uddannelse:

Byrådskandidat: Ulønnede praktikjobs en fordel for begge parter

Den konservative byrådskandidat i Odense Tommy Hummelmose slår på sin hjemmeside til lyd for, at der skabes flere jobs.

Den konservative byrådskandidat i Odense Tommy Hummelmose slår på sin hjemmeside til lyd for, at der skal skabes flere job. Men han ser intet problem i, at studerende samtidigt tager ulønnet arbejde.

Tommy Hummelmoses nystartede virksomhed, Visitandersen.com, blev onsdag i Fyens.dk kritiseret af et fagforbund for at slå en stilling som ulønnet kommunikationspraktikant op. Et job, Dansk Journalistforbund mener henvender sig mere til en informationschef end en praktikant.

– Hvis almindelige job kan besættes af uddannede uden løn, hvordan skal vi så kunne kræve penge for arbejdet fremover, sagde Flemming Reinvard, faglig konsulent i Dansk Journalistforbund.

Det er Tommy Hummelmose helt uenig i. Han mener tværtimod, at de ulønnede praktikjob vil være en fordel for både den ansatte og arbejdsgiveren – og kan medvirke til at fastholde den højtuddannede arbejdskraft i kommunen.

Han understreger, at han ikke vil udtale sig om det konkrete jobopslag fra visitandersen.dk, men kun generelt om den type job.

– Jeg mener, at et ulønnet praktikjob er en rigtig fornuftig måde at skabe kontakt mellem de studerende og erhvervslivet, så de kan få et job efter endt uddannelse, uden at skulle flytte til København, forklarer den konservative iværksætter.

Et bedre kort på hånden

Den ulønnede praktik kan oven i købet give folk bedre kort på hånden, den dag den rigtige kontrakt skal forhandles, mener han.

– Arbejdsgiveren ved, hvad de får, og derfor vil lønne også typisk være højere, end hvis man skulle ud og ansætte et menneske, man kun kender fra jobsamtalen, siger Tommy Hummelmose.

De studerende bestemmer selv

At udfordringerne i de ulønnede jobs bliver sat meget højt, ser Tommy Hummelmose kun som en positiv ting.

– Man kunne sagtens forestille sig, at en studerende i den dygtige ende af skalaen ikke er interesseret i et ‘kaffehenterjob’, men tværtimod gerne vil have et job med tyngde. Og hvis den studerende synes det er for krævende, kan de jo bare lade være, fastslår han.

Scroll To Top