Debatindlæg

Manglende fokus på vores børns faglige kvalifikationer

Læserbrev maj 2013.

Skoleafdelingen i Odense Kommune ønsker ikke at skolelederne på vores folkeskoler i 2013 måles og vurderes på deres evne til at give vores børn høje faglige kvalifikationer, gode karakterer eller stærk indlæring. Skolechef Poul Anthoniussen ønsker derimod alene at skolerne vurderes på deres evne til at realisere skoleafdelingens eget store projekt om en sammenhængende skoledag, eller heldagsskolen som vel er det rigtige navn for projektet.

Baggrunden for dette er, at skoleafdelingen netop har udsendt den såkaldte ”Resultatkontrakt” for 2013 til alle byens skoler. Resultatkontrakten er det redskab skoleafdelingen i hele 2013 benytter som målings- og opfølgningsredskab overfor den enkelte skole og skoleleder. Resultatkontrakten udstikker med andre ord den retning skoleafdelingen ønsker at skolerne skal bevæge sig i 2013.

Måbende må jeg konstatere, at skoleafdelingen klinisk har renset målsætningerne i kontrakten for alt hvad der vedrører vores børns indlæring og faglige kvalifikationer. Der er ikke skyggen af mål og handlingsplaner omhandlende vores elevernes faglige kundskaber, mål for karakterniveauer, mål for dansk, matematik, engelsk eller andre faglige målsætninger. Ligeledes er målsætningerne i aftalen fuldstændig renset for fokus på vores unges overgang til ungdomsuddannelser, som ellers har politikernes helt store bevågenhed for tiden.

Resultatkontrakten indeholder derimod mål som: ”Realisering af den sammenhængende skoledag”, ”Tværgående ungemiljø” og ”Inkluderende fællesskaber”. Alt sammen gode redskaber til at forbedre skolemiljøerne, men at ophøje disse til de overordnede målsætninger vidner om en total mangel på fokus.  At skoleafdelingen ikke ønsker at fokusere skolernes indsats på evnen til at give vores børn faglige kundskaber virker fuldstændig grotesk og skudt helt forbi målskiven. Jeg kan ikke forestille mig nogen vigtigere opgave for skoleafdelingen, end at sikre skolernes maksimale fokus på vores børns faglige udvikling. Jeg tror desuden ikke, at den nuværende håndtering af målsætninger har været ønsket fra vores byråd, da beslutningerne om Den Sammenhængende Skoledag blev taget.

Jeg vil derfor opfordre skoleafdelingen til hurtigst muligt at løbe tilbage til tasterne, og få formuleret en resultatkontrakt for Odenses folkeskoler, der fokuserer på andet end opfyldelse af skoleafdelingens egne ønsker. Vi skal have fjernet denne selvsvingskurs og derimod få sat fokus på dét skolegang handler om: Ønsket om at vores børn får en styrket og god faglig indlæring og udvikling til gavn for dem i deres videre uddannelse.

Fortsæt konflikten – Tak!

Læserbrev april 2013:

Argumenterne for et regeringsindgreb i konflikten mellem Danmarks Lærerforbund og Kommunernes Landsforening synes at oversvømme medierne i disse dage. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det absolut eneste rigtige er at fortsætte konflikten på ubestemt tid.

Det argument der i øjeblikket får mest medietid er, at 9. klasses elever ikke får en afgangseksamen. Det ville naturligvis være rart hvis 9. klasse kunne gå til eksamen, som det sker hvert år, frem for en fortsættelse af konflikten. Det er dog nødvendigt at vægte de to forhold op mod hinanden:

Folkeskolen har i øjeblikket en helt unik chance for at tage et tigerspring frem mod målet om bedre undervisning, højere karakterer og mere fokus på svage og udfordrede elever. Den chance vil ikke opstå igen de næste rigtig mange år. At lærerne skal undervise mere end 38% af tiden, at de måske skal være tilstede på deres arbejdsplads det meste af arbejdstiden og at en erfaren lærer ikke behøver så meget forberedelsestid som den ny unge lærer er vilkår som folkeskolen endelig har mulighed for at opnå. Dette skal vi holde op imod risikoen for, at 9. klasses elever ikke får en afgangseksamen, men at årskaraktererne ophøjes til afgangskarakterer. Den pris vil jeg rigtig gerne betale! Jeg har selv en elev i 9. klasse i folkeskolen, og jeg ser overhovedet ikke noget problem i, at årskaraktererne ophøjes. For hvad skal de egentlig bruge afgangskaraktererne i 9. klasse til? Hvis målet er en vurdering af elevernes faglige niveau, er årskarakteren det bedste redskab, og i øvrigt det redskab der benyttes i vurderingen af elevens uddannelsesparathed, altså om de er klar til en ungdomsuddannelse. Afgangskaraktererne i 9. klasse bliver med andre ord ikke brugt til noget som helst!

På mit barns vegne vil jeg meget gerne ofre 9. klasses afgangseksamen, når muligheden for endelig at få gjort op med lærernes time-tyranni er i sigte. Derfor: Fortsæt konflikten – Tak!

Fagforbundene skifter mening og holdning som vinden blæser.

Læserbrev april 2013

Det lugter af panik på rød stue. Hvordan fastholder man tåbelige krav om 4½ uges ekstra ferie og 38% arbejde, og hvordan undgår man at arbejdsgiverne blander sig i ledelse af en arbejdsplads!! Det gør man naturligvis ved at fjerne den en part fra forhandlingsbordet. Midlet: Forbyd lockout. Det kan man da kalde at dræbe den ”Danske Model”. Det paradoksale er, at de absolut modsatte forslag OGSÅ høres fra rød stue: Den øvrige fagbevægelse råber op om, at man skal lade ”Den Danske model arbejde”, S-R-SF på Fyn vil lade den nuværende konflikt køre indtil parterne kommer til forhandlingsbordet, Anders Bondo fra Danmarks Lærerforening kræver et regeringsindgreb nu. Argumenterne fra rød (lege)stue bliver tilsyneladende trukket ned fra himlen fuldstændig tilfældigt, og helt afhængig af hvad dagens bedste holdning synes at være. Det lugter mildest talt af panik, og er vanskeligt at tolke på andre måder, end at fagforbundene i øjeblikket stiller krav og sætter forventninger, der er fuldstændig ude af trit med vores nuværende situation på virksomhederne og i kommunerne.

Den gode borgmester

Læserbrev december 2012

Fyn og de enkelte kommuner har behov for handlekraftige visionære borgmestre. Vigtigheden af et samlet stærkt Fyn er i disse år for alvor blevet en absolut nødvendighed, hvis Fyn ikke skal kobles af udviklingsmæssigt. Placeringen mellem trekantsområdet og hovedstadsområdet stiller krav om handlekraftige borgmestre, der tør udfordre det eksisterende.
De 3 vigtigste egenskaber:
Borgmestrene skal være handlekraftige, og dermed ikke blot tale om udvikling men derimod sikre at det føres ud i livet
De skal turde udfordre det eksisterende for at skabe udvikling. Et eksempel er lærernes overenskomst, hvor der i Odense kun undervises 38% af tiden! Dette skal udfordres for at skabe maksimal læring og viden hos vores unge, hvilket dog ikke kan gøres uden sværslag.
Borgmestrene skal fokusere på at bringe Fyns samlede erhvervsliv fremad. En snæver fokus på den enkelte kommune skaber ikke tilstrækkelig udvikling og arbejdspladser. Vi vil have et samlet stærkt Fyn, med gode muligheder for iværksættere, turisme, service -og industrivirksomheder.

Scroll To Top