Goldman Sachs og os

Fyens Stiftstidende 13. februar 2014

Det danskbaserede energiselskab Dong Energy mangler penge til investeringer i grøn energi, og investeringsbanken Goldman Sachs har sagt “ja” til at låne Dong de fornødne milliarder.Årsagen til Goldman Sachs’ interesse er simpel: De ser gode muligheder for, at deres investering over en årrække bliver mere værd. Den siddende regering har derfor forhandlet en aftale på plads, hvor Dong sælger 19 pct. af aktierne til Goldman Sachs.

Flere forskellige investorer har været i spil, herunder danske pensionsselskaber, men aftalen med Goldman Sachs var det bedste tilbud, vi som danskere kunne få.Aftalen har rejst modstand i befolkningen mod at indgå et samarbejde med dem, som mange betragter som griske pengemænd, der blot vil stjæle det danske arvesølv og sælge det til højestbydende. Men hvorfor er vi nervøse for en aftale med Goldman Sachs? Hvorfor lægger vi stor afstand til en investeringsbank, der historisk set har været endda meget dygtige til at skabe merværdi i deres investeringer?

Baggrund: De fleste danskere har en pensionsopsparing, der delvist investeres i aktier. Nogen har også lidt ekstra på kistebunden, som ofte investeres i en investeringsforening gennem en af de store danske banker. Kravet til investeringsforeningen er, at vi vil se så stor en forrentning af vores penge, som det er muligt. Stiger kurserne, og måske 5-10 pct. i årlig tilvækst, har det været et rigtig godt år, og vi glæder os over den årlige opgørelse fra vores pensionsselskab.

De færreste af os laver en detaljeret gennemgang af pensionsselskabets eller investeringsforeningens strategi. Er forrentningen høj, er vi tilfredse. Men graver vi os lidt ned i, hvordan pensions- og investeringsselskaber sikrer den høje forrentning, vil det fremgå, at det ikke alene er et par dygtige danske investorer med god sans for markedsudviklingen, der sidder og køber og sælger. Det er derimod også en lang række af internationale samarbejdspartnere, der administrerer vores penge, hvor Goldman Sachs er en af de allerstørste. At Goldman Sachs er efterspurgt af danske pensions- og investeringsselskaber som en stabil samarbejdspartner har én eneste forklaring: De er dygtige til at skabe merværdi i deres investeringer og dermed til at sikre os høje afkast – og vi elsker Goldman Sachs for det, selvom vi måske ikke lige ved det.
Aftalen mellem den danske stat, der ejer Dong, og Goldman Sachs har derfor gode perspektiver.

Staten – du og jeg – sælger 19 pct. af aktierne i Dong til et selskab, der alene vil fokusere på at øge værdien i selskabet. Intet andet mål er for øje. Lykkes det Goldman Sachs at øge værdien af Dongs aktier, vil det betyde, at de resterende 81 pct. af aktierne også øges i værdi til glæde for os alle. Sidegevinsten, om man vil, er, at vi samtidig kan gennemføre den storstilede omstilling til grøn energi, som et flertal i Folketinget står sammen om. Lad os derfor tage positivt imod den nye investor, og lade Dong og Goldman Sachs fokusere på, hvordan de kan øge værdien af vores store danske energiselskab.

About Tommy Hummelmose

Jeg går ind i politik for at gøre en forskel for Odense. Mit fokus er, at vi skal kæmpe hårdt for at få skabt flere job i byen og samtidig sikrer vores børn og unge optimale muligheder for et godt arbejdsliv efter endt skolegang.
Scroll To Top