Vi skal i top 10

Fyens Stiftstidende 6. november 2013

Byrådet skal opstille konkrete mål for jobskabelse. Konservative foreslår fire målsætninger, der skal sikre det nødvendige fokus på det, der netop nu er Odenses største udfordring, nemlig at få skabt private arbejdspladser. Høj arbejdsløshed giver større udgifter til kommunen og færre indtægter – penge der i stedet kunne bruges på velfærd og service for børn, unge og ældre.

Byrådet skal forpligtes til at arbejde langt mere målrettet for nedbringelse af arbejdsløsheden. Det kræver en fokuseret indsats, hvor resultaterne løbende følges, og hvor vi sikrer, at de nødvendige tiltag sættes i gang for at fastholde målene.

Erhvervsvilkår: Odense skal være i top 10 indenfor fem år i alle undersøgelser, der måler på erhvervsklimaet i landets kommuner. Odense har bevæget sig opad i både DI’s erhvervsklimaundersøgelse og andre tilsvarende undersøgelser, men vi skal videre. Virksomhederne skal have optimale arbejdsvilkår, og Odense skal skille sig positivt ud fra de øvrige større byer. Virksomhederne skal bydes velkommen og straks møde en stor erhvervsvenlighed. Smidig sagsbehandling og 24-timers svarservice på al erhvervsservice og én indgang til kommunen skal reelt etableres.

Iværksætteri: Byrådet skal opstille konkrete mål for start af nye virksomheder. Mange unge mennesker under uddannelse går med en lille iværksætter i maven. Denne virketrang skal Odense Kommune udnytte til at skabe nye arbejdspladser og motiverede erhvervsledere. Vi vil skabe rammerne for start af flere nye iværksættervirksomheder blandt andet gennem integreret undervisning i iværksætteri i folkeskolen og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, ikke mindst Syddansk Universitet.

Tiltrækning af virksomheder: Odense skal tiltrække 25 virksomheder om året. Med etableringen af Invest in Odense, som er en af business task forcens anbefalinger, får kommunen samlet indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og investeringer til kommunen. Det skal afspejles i et ambitiøst mål.

Erhvervsudgifter: Dækningsafgiften skal væk. Vi skal sikre, at virksomhederne har flest muligt penge til at investere i nye arbejdspladser. Byrådet har fjernet byggesagsgebyret, der var en skat på at investere i det nybyggeri, vi har så hårdt brug for, og dækningsafgiften sænkes hvert år. Vi vil videre ad den vej og foreslår, at vi forpligter byrådet til helt at fjerne dækningsafgiften (ekstra ejendomsskat for virksomheder) senest i 2018. Samtidig vil vi have alle erhvervsrettede afgifter gennemgået med det formål at nedsætte eller fjerne dem.

Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de mange arbejdsløse odenseanere og alle de, der bliver ramt af de årlige besparelser i Odense Kommune, hvis ikke jobskabelse står øverst på det nye byråds dagsorden.

About Tommy Hummelmose

Jeg går ind i politik for at gøre en forskel for Odense. Mit fokus er, at vi skal kæmpe hårdt for at få skabt flere job i byen og samtidig sikrer vores børn og unge optimale muligheder for et godt arbejdsliv efter endt skolegang.
Scroll To Top