Uklare mål

Fyens Stiftstidende 15/5-2014

Årets målsætninger for Odenses skoler er blevet fastlagt. Børn- Ungeudvalget i Odense tog tirsdag stilling til dette års målsætninger for Børn- Ungeforvaltningen og dermed også målsætningerne for Odenses skoler. Skolelederne på byens skoler bliver målt af forvaltningen i deres evne til at opfylde målene, og mine 11 år i skolebestyrelse har vist, at skolelederne i udpræget grad tilrettelægger skolens drift og undervisning med udgangspunkt i disse målsætninger. Målsætningerne har dermed meget stor indflydelse på den skolehverdag vores børn møder.

Desværre er forvaltningens fokus på vores børns faglige indlæring meget mangelfuldt. Alene ét ud af fem mål omhandler konkret faglighed, og målet er reduceret til et minimumniveau i form af regeringens karakterkrav for de nationale test i dansk og matematik. Det er ikke tilfredsstillende. Vi skal i Odense have en langt højere fokus på konkrete karaktermålsætninger for både de nationale test og folkeskolens afgangseksamen, og ikke blot læne os op ad en minimumsmålsætning. Vi skal ikke have berøringsangst for øget fokus på karakterer, for hvad er der galt med at interessere sig for, at vores børn er gode til at læse og skrive?

Vi skal reducere antallet af bløde målsætninger såsom ”Progression i børn- og ungegruppers udvikling, læring og trivsel”, hvor målbarheden er vanskelig, og skærpe fokus på konkrete faglige målsætninger. Vores skoler skal udvikle og forbedre vores børns faglige viden i forhold til det nuværende niveau, og ikke blot være tilfredse med status-quo. Forbedring opnår vi kun ved at fastsætte målsætninger, der sammenligner os med de øvrige skoler i landet i både dansk og matematik, men bestemt også i fag som engelsk og fysik.

Odense Kommune skal på skoleområdet tage skeen over i den anden hånd. Vi har i alt for mange år opstillet bløde ukonkrete målsætninger, hvor fokus har været på processen i undervisningen frem for det konkrete udbytte. Samtidig har der været en tendens til, at nye undervisn¬ingsformer pr. definition har været bedre og mere interessante end tidligere gennemprøvede undervisn¬ingsformer, med den konsekvens, at mange elever ikke har fået det maksimale udbytte af undervisningen.

Kritikere af et skærpet karakterfokus vil måske sige, at høje karakterer opnås gennem god trivsel og sunde fællesskaber. Og til dem vil jeg sige: Jeg er helt enig, men vi skal starte et andet sted end i dag! Et skærpet fokus på konkrete karakterniveauer vil betyde, at lærere og ledere naturligt vil fokusere på trivsel og fællesskaber som et af midlerne, men samtidig holde en klar fokus på det ypperste mål for enhver skole: At vores børn opnår en høj faglig viden til brug i deres videre færd gennem livet. Jeg vil opfordre til, at Børn- Ungeafdelingen får justeret og skærpet skolernes målsætninger for 2014, og dermed starter en proces op hen mod øget faglighed og højere vidensniveau hos vores børn.

Tommy Hummelmose
Konservativ byrådssuppleant og selvstændig erhvervsdrivende

About Tommy Hummelmose

Jeg går ind i politik for at gøre en forskel for Odense. Mit fokus er, at vi skal kæmpe hårdt for at få skabt flere job i byen og samtidig sikrer vores børn og unge optimale muligheder for et godt arbejdsliv efter endt skolegang.
Scroll To Top