Mærkesager

Odense – Danmarks iværksætterby no. 1

Vi skal gøre Odense til det foretrukne sted i Danmark at starte virksomhed. Odense har alle muligheder for at blive omdrejningspunkt for opstart af nye virksomheder:

  • Den centrale placering i midten af landet med let tilgængelighed fra vej og tog
  • Videregående uddannelser for 25.000 studerende, hvilket sikrer et meget højt vidensniveau
  • H. C. Andersen som internationalt brand der kan sikre Odense internationalt fokus
  • Universitetshospital med adgang til landets førende viden indenfor medicoteknik og -behandling
  • Danmarks 3. største by og lokomotiv for udvikling i regionen, hvilket sikrer landspolitisk fokus

Kommunen skal aktivt medvirke til at frigøre energi og gå-på-mod hos unge iværksætter og understøtte nystartede virksomheder med viden, bygninger, institutioner og rådgivere med det formål at sikre mennesker varige job.

Højtuddannede skal have lyst til at blive i Odense

Vi skal kæmpe for at højtuddannede har job efter afsluttet studie. Dette vil skabe en stærk udvikling og et højt vidensniveau i virksomhederne og give en kraftigere vækst i antallet af arbejdspladser.
4.000 unge med en videregående uddannelse forlader hvert år Fyn. Kan vi sikre beskæftigelse til en del af disse unge, vil vi i større udstrækning understøtte udvikling og vækst i Odense.

At have et studiejob er en væsentlig kilde til at skabe kontakt til virksomheder, der har behov for højtuddannet arbejdskraft. Et studiejob kan være en afgørende faktor for at få et fast job og slå sig ned i Odense. Vi skal derfor i større udstrækning skabe muligheder for studiejob i private virksomheder og i kommunen bl.a. gennem en struktureret kontakt til uddannelsesinstitutionerne og en synliggørelse af mulighederne overfor private virksomheder.

Kraftigere fokus på faglighed og indlæring i folkeskolen

Skolerne i Odense skal i langt højere grad fokusere på elevernes faglige udvikling. Folkeskolerne skal vurderes på elevernes karakterniveauer i de væsentligste fag som dansk, matematik og engelsk, og ikke som det er tilfældet i dag, vurderes på bløde rundkreds-målsætninger som ”realisering af den sammenhængende skoledag”.

Vores elever i folkeskolen bliver i alt for lille udstrækning mødt af skoler, der stiller krav om faglighed, indlæring, gode karakterer og personlig involvering. Dette betyder, at vi uddanner unge mennesker, der ikke har indsigt i eller lever op til de krav, der stilles, når skoletiden er overstået.
Vi skal som kommune have langt kraftigere fokus på faglighed og sikre, at vores børn og unge har de optimale muligheder for at få job eller starte virksomhed efter endt uddannelse.

Iværksætteri på skoleskemaet

Iværksætteri og drift af selvstændig virksomhed skal på skoleskemaet. At blive selvstændig erhvervsdrivende skal være en mulighed som vores unge kender til. Det er essentielt, at vores unge kender til alle de muligheder, der er for at skabe indtægt og få et job. Alt for mange afslutter folkeskole, ungdomsuddannelse og sågar en videregående uddannelse uden på noget tidspunkt at have stiftet bekendtskab med mulighederne for at blive selvstændig erhvervsdrivende. Herved går vi glip af et enormt potentiale af idérigdom, energi og teknologisk udvikling.

Flere ufaglærte i job

Vi skal have vækst i antallet af ufaglærte job i Odense. Personaletunge virksomheder eller virksomheder i brancher som fx gartnerier skal sikres optimale udviklingsmuligheder med det formål at opretholde det størst mulige antal ufaglærte arbejdspladser. Samtidig skal vi skabe nye muligheder for ufaglærte, hvor turismeindustrien er vores største vækstmulighed. Hotel-, restaurations-, og oplevelsesindustrien er i vækst, og her har Odense og Fyn en helt unik mulighed for at være med i førerfeltet i Skandinavien.
Scroll To Top