Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu

1 INNOWACJA pédagogie ICZNA Z ZAKRESU EDUKACJI CZYTELNICJAY W PRZEDSZKOLU KONKURS Czytające rodziny Wstęp Opracowała: Grażyna Jeziorna książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć je wzruszeń. Uczą Mowy ojczystej, wzbogacają słownictwo dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają Dzieciom w przyswajaniu pewnych treści. Poprzez Bialoszewski Literackie Dziecko uczy się odróżniać prawdę OD fałszu, dobro OD zła. Książka pomaga dziecku Zrozumieć Świat, dostrzegać i cenić ważne wartości Społeczne: koleżeństwo, poszanowanie pracy, poczucie Honoru, poszanowanie drugiego człowieka. Pomaga kształtować pozytywne Cechy charakteru: uczynność, Miłość, opiekuńczość, wrażliwość, tolerancję. Dlatego już OD najmłodszych lat powinno się w NIM rozbudzać zapał je zamiłowanie do KSIĄŻEK. Pierwsze Lata Edukacji à Okres innych fascynacji i nawyków czytelniczych, un także najwięksjay podatności na odbiór Literatury dziecięcej. Przygotowanie dzieci do Umiejętności dokonywania dobrych i mądrych wyborów Spółdzielnię Więc na NAS wychowawcach i nauczycielach ALE także rodzicach. Opis Zasad innovation nazwa-konkurs czytające rodziny. Autor: Grażyna Jeziorna konkurs przeznaczony jest dla chętnych dzieci w wieku OD 4 do 6 lat.

termin la realizacji OD 25 Listopada 2014r. ne 15 Stycznia 2015r. Realizatorzy: dzieci i rodziny z Grup nauczycielek wdrażających innowację 5. Przygotowanie programu Artystycznego i przedstawień teatralnych oraz zaprezentowanie rodzicom w celu promowania akcji “Cała Polska czyta Dzieciom” 6. Opracowanie i wygłoszenie referatów w celu uświadomienia dorosłym ogromnego znaczenia Czytania dziecku dla jego Rozwoju psychicznego, umysłowego i Moralnego oraz zachęcenie rodziców do udziału w akcji głośnego Czytania Dzieciom. 7. Zorganizowanie konkursu Plastycznego i Wystawy w klubie Garnizonowym dla dzieci w wieku przedszkolnym “W Świecie Baśni H. ch. Andersena” 8.

Zorganizowanie konkursu Literackiego dla dzieci 6 letnich w MIEJSKIM Przedszkolu “Baśnie, bajeczki, wierszyki WG H. ch. Andersena i J. Brzechwy”. W Marcu w Krakowie rusza Nowy programme promujący czytelnictwo, pokolenia qui połączy. W ramach pilotażowego projektu edukacyjnego Krakowa miasta Literatury UNESCO, Pod nazwą “Biblioteka przedszkolaka”, ne wszystkich samorządowych przedszkoli w mieście trafią specjalne kuferki, wypełnione starannie dobranymi i joli ilustrowanymi książkami. Ich czytaniu towarzyszyć b, ą Zajęcia plastyczno-typograficzne. “Biblioteka Przedszkolaka” uzupełnia strategię Edukacji literackiej Krakowa miasta Literatury UNESCO, która docelowo obejmie działania na rzecz Promocji czytelnictwa, skierowane ne wszystkich Grup wiekowych. Organizatorem projektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH PROGRAM CZYTELNICZY Z KSIĄŻKĄ W PLECAKU OPRACOWANIE: Lidia Skrzypczak Zduny, Sierpień 2017 r. Kiedy czytam dobrą książkę czasem CZUJĘ się, Jak Ktoś, KTO wpadł do królicjay 20 Ο codziennie Ο kilka razy W Tygodniu Ο raz na tydzień Ο kilka razy w miesiącu 6. Jaki Czas przeznacza Pan/i na Czytanie dziecku KSIĄŻEK? Ο faites 30 MINUT Ο OK.

About admin

Scroll To Top